Om oss

Organisasjon

VNG Norge er et helintegrert lete- og produksjonsselskap i VNG-gruppen.

VNG-gruppen er en av Tysklands ledende importører, forhandlere og transportører av gass. Selskapet har vært kunde hos norske gassprodusenter og -eksportører siden 1996.

I 2006 ble VNG Norge AS etablert i Stavanger for å drive lete- og produksjonsvirksomhet på norsk sokkel. I 2009 kjøpte VNG AG amerikanskeide Endeavour Energy Norge AS som hadde sin base i Oslo. I oktober 2009 ble begge selskapene fusjonert til ett VNG Norge og valgte å beholde kontorene på begge sider av fjellet.

VNG Norge

VNG_Norge_office_Stavanger-012088

VNG-gruppen styrker satsingen på leting og produksjon, og har samlet kompetansen hos oss i Norge. Strategien setter klare mål for vekst i reserver og produksjon.
I løpet av de siste årene har vi jevnlig fått tildelinger fra norske myndigheter i lisensrundene. Vi skal fortsette å søke om nye lisenser i våre prioriterte områder.

Vårt mål er en betydelig produksjonsøkning. Dette skal skje gjennom deltakelse i lisensrunder, aktiv leting og forretningsutvikling.

I 2013 var vi med i syv leteboringer på norsk sokkel, og vi planlegger å opprettholde et høyt aktivitetsnivå.

Funnet i Pil-prospektet i PL586 i Norskehavet kan endre selskapet vårt. Plan for utbygging og drift av Fenja-feltet ble levert i desember 2017.

Atle Sonesen er vår administrerende direktør.

VNG Danmark

VNG Danmark ApS ble opprettet i 2010 som vårt datterselskap

Selskapet styres fra Norge, der vi har opprettet en egen organisasjon med nødvendig kompetanse innenfor geologi, feltutvikling, boring, reservoar, forretningsutvikling og salg og transport.

Vi eier 15 prosent av andelene i Solsort-funnet i lisensene 3/09 og 4/98. Solsort er inne i en svært spennende fase. Det er blitt boret en avgrensningsbrønn, Solsort-2, samt et sidested, for å teste den vestlige delen av strukturen. Prosjektet er nå i konseptvalg-fasen.

 

 

VNG-gruppen

VNG – Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft er en europeisk naturgassimportør med hovedkontor i Leipzig. VNG-gruppen er aktiv i hele verdikjeden, og har leting og produksjon, handel, transport og lagring som sine kjerneområder. Største eier er EnBW Energie Baden-Württemberg AG.

For å sikre gassforsyningen til sine kunder i inn- og utland har VNG inngått langsiktige importavtaler og kjøper i tillegg gass i det åpne europeiske markedet. Både Russland, Norge og Tyskland er viktige leverandører av gass til VNG. Gruppen eier også et moderne transportnettverk med over 7,000 km rørledning.

Selskapets underjordiske gasslager med et totalt volum på 2,4 milliarder kubikkmeter er et annet viktig element i forsyningssikringen. Lagerkapasiteten står til disposisjon for alle deltakerne i gassmarkedet.