Building Fenja

Pil & Bue-funnene i 2014 var et vendepunkt for VNG Norge. Fra å være et leteorientert selskap jobber vi nå med å modne Pil & Bue-funnet fram til å bli et nytt felt: Fenja.

Pil & Bue-funnet er lokalisert i PL 586.

Tildeling: 04.02.11 TFO 2010

Partnere:
VNG Norge (operatør, 30 %)
Point Resources (45 %)
Suncor (17,5%)
Faroe Petroleum (7,5 %)

Totalt ressursestimat: 80-155 Mboe

Tidslinje

2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
Tildeling 04.02.11 APA 2010
Beslutning om boring: 01.04.2013
DG0: Godkjenning for å igangsette evalueringsstudier
DG1: Godkjenning for å starte konseptutvikling
Forslag til program for konsekvensutredning
DG2: Foreløpig beslutning om gjennomføring
DG3: Beslutning om gjennomføring
PUD godkjent
DG4: Driftsoppstart